Kontaktuj nás 605 408 238Dukelská 9, 614 00 Brno

Historie klubu

Karate Husovice je jeden z nejstarších oddílů v Brně. Karate v Jihomoravském kraji začalo psát své dějiny v roce 1966, kdy kroužek nadšenců začal cvičit na tehdejší Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ). Vedoucím byl Mjr. Vladimír Polach, trenérem pan Kraus a prvními cvičenci Skovajsa, Mederly, Hruza a další. Později přibyli ze známějších Slajer, Hanes, Masničák, Jašké, Lyzičiar atd.. Druhým oddílem v pořadí se stal v roce 1968 TJ Stavební podnik Brno s trenérem Ing. Curdou. Do roku 1970 se cvičila v obou oddílech tzv. Česká škola karate.

Hraničním rokem pro Moravany se stal rok 1971 a 1972, kdy Československo navštívil japonský mistr Hideo Ochi (5. dan, instruktor JKA v Německu), který na několika soustředěních předvedl základy metodiky tréninku i ukázky kumite a kata. První ukázka karate proběhla v lednu 1971 v Dolních Počernicích u Prahy společně s mistrem Fujinaga (4. dan, JKA instruktor v Rakousku). Z Brna se účastnil pouze Karel Kočička. Mistr Hideo Ochi opáskoval také některé technicky vyspělé karatisty (na 1. dan pánové Zvěřina, Vlček, Fuchs a bratři Kolárové) a značně tak podpořil činnost ve všech zúčastněných oddílech. V následujících letech se začal nejen v Brně, ale i v Čechách trénovat Japonský styl Shotokan Karate-Do.

Dalším karatistou, který napomohl rozvoji karate v Jihomoravském kraji, byl egyptský student Nabyl El Nady, nositel 1. Danu a akademický mistr Egypta, který ještě v roce 1964 reprezentoval svoji zemi na OH v Tokiu v plavání. Měl velké teoretické a praktické zkušenosti, které získal pod vedením mistra Yamamoto, hlavního instruktora Shotokanu v Egyptě. Ve Stavebním podniku cvičil v letech 1974 – 1976.

Historie oddílu TJ Stavební podnik je vůbec nejbohatší ze všech oddílů, které kdy na jižní Moravě působily. I když se v letech 1979 až 1980 celý rozpadl, vzniklo z něj přímo i nepřímo dalších 10 až 11 nových oddílů a kroužků. Přímým pokračovatel tohoto legendárního klubu je dnes SOKOL BRNO-HUSOVICE a Tesla Brno. Třetím nejstarším oddílem v kraji byl vojenský klub při Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově (založen v roce 1973 bývalým členem VAAZ panem Masničákem). V roce 1978 vzniká Moravská Slávie pod vedením Statise Karakevase.

Od roku 1971 přebírá předsednictví ve Stavebním podniku Karel Kočička. Ke konci roku 1975 přechází oddíl TJ Stavební podnik pod hlavičku TJ Tatran a tak zůstává až do roku 1979, kdy se definitivně rozpadá na další oddíly. Vedení v oddíle se ujímá Karel Fiala a Alois Kobzík. V roce 1978 odchází z klubu Vladislav Krčma a v r. 1979 zakládá samostatný oddíl při TJ Královopolská strojírna (KPS). V témže roce zakládá ve Žďáru nad Sázavou další oddíl Jiří Drápa. Po ukončení studia odchází z Brna Pavel Taťák, který v roce 1980 zakládá oddíl v Otrokovicích. Další osobností, která významně napomohla rozvoji karate, byl Jiří Kočárek, který jednak založil oddíl v TJ Slovan Černá Pole (Brno) a dále jako hlavní trenér a zkušební komisař působil v TJ Tesla Brno. Tento oddíl vznikl po vzájemné domluvě pěti předsedů tehdejších oddílů, kteří chtěli, aby nově vzniklý oddíl, do kterého přejdou nejlepší cvičenci, se začal prosazovat i nad rámec Jihomoravského kraje.

Díky Aloisu Kobzíkovi oddíl přešel v roce 1979 pod hlavičku TJ Sokol Husovice. Odcházející členové Tatranu pak nejen zakládali oddíly v kraji, ale pomáhali zakládat i oddíly v Plzni, Olomouci, Havířově, Přerově a jinde. Ke konci 70. let vznikají další oddíly jako kupř. Modeta Jihlava, VUT, Moravská Slavia a další.

V 80. letech dochází ke vzniku krajských soutěží. V letech 1981, 1982 a 1986 se uskutečnily Velké ceny Brna, kterých se zúčastnili závodníci z celého Československa. V roce 1984 se v Brně konalo mistrovství republiky ČSSR. V druhé polovině 80. let vzniká krajská liga družstev, kde se soutěžilo v kumite pětičlenných družstev a v soutěži kata družstev. K nejvýznamnějším oddílům od roku 1983 patřil Elán Brno, který vznikl odchodem karatistů pod vedení Aleše Rotha z TJ KPS. Do tohoto klubu více či méně pravidelně přijížděl další muž, který ovlivnil kvalitu karate v kraji – italský mistr Walter Corra, 5. Dan.

Konec 80. a začátek 90. let je poznamenán změnami ve společnosti, které se odrazily i v rozvoji karate. Jednak dochází ke vzniku nových oddílů – Shobukan (nástupce Elánu), Tarokan, Global, DDM Nový Lískovec atd., jednak ke vzniku nových svazů. Mimo Jihomoravský svaz karate v kraji působí Svaz tradičního karate a svaz Goju- ryu.

V současné době se členská základna Karate Sokol Brno – Husovice pohybuje kolem 50 členů. Hlavní část tvoří mládež ve věku od 10 do 20 let. Oddíl disponuje kvalitními trenéry, kteří se plně věnují přípravě všech jedinců. Zároveň oddíl spolupracuje s ostatními kluby a mistry bojových umění tak, aby adepti nebyli orientováni pouze na karate či styl Shotokan. Asi 10 let spolupracuje s klubem SK Global Brno a jeho hlavním trenérem Miroslavem Haluzou (2. dan). M. Haluza byl dlouhá léta členem reprezentace a dosáhl mnoha vynikajících úspěchů, což je znát na jeho specializovaných trénincích kumite.

Volně zpracováno: ročenka TJ Tesla Brno 1985, Dr. Emil Holeš, vzpomínky senseie Karla Kočičky, atd.

Historie oddílu:

TJ Stavební podnik – TJ Tatran – TJ Sokol Husovice – TJ Spartak Husovice- TJ Sokol Husovice – Karate Sokol Husovice

Hlavní trenéři oddílu:
  • Mgr. František Doleček 2009 – současnost
  • Ing. Vít Štencel 2005 – 2009
  • MUDr. Martin Man 1995 – 2005
  • Ing. Viliam Gago 1991 – 1995
  • JUDr. Alois Kobzík 1978 – 1991
  • JUDr. Karel Kočička 1972 – 1978
Ostatní trenéři:

Karel Fiala, Ladislav Vondrka, Karel Urbánek, Ladislav Koloczi, Jiří Štancl, Michael Man, Oto Nagy, Miroslav Moučka, Vít Štencel, Petr Šteflíček, Zdena Hodová, Abbas Hanah, Miroslav Haluza, Milada Jakubcová, Dan Nekvapil, Tomáš Jakubec, Andrea Janíková, Matěj Bezdíček, Dita Němcová.